Retourneren

Verzenden

Wanneer u het product naar ons terugstuurt, dient u uw verzending te voorzien van:

 • Het RMA formulier, dat u zelf afdrukt na het invullen ervan
 • Factuur/garantiebewijs
 • Het gekochte product in originele doos (onbeschreven en zonder stickers) inclusief alle accessoires Een goede, stevige omverpakking, waarop u het RMA nummer vermeldt 

Procedure

 

 • Alleen artikelen die gekocht zijn bij HENK DE HOOG kunnen geretourneerd worden.
 • De aanvrager dient het RMA formulier volledig in te vullen (volledige klachtomschrijving, 'defect' is niet voldoende).
 • Het product dient in de garantietermijn te vallen
 • Het product dient binnen 10 dagen na ontvangst van het RMA formulier te zijn geretourneerd (behalve wanneer anders is overeengekomen).
 • Een kopie van de factuur (in- of verkoop) of pakbon dient te worden meegezonden.
 • Producten dienen goed verpakt te worden voor verzending. Schade die is ontstaan door ontoereikende verpakking tijdens transport kan de garantie doen vervallen.
 • Het product kan worden getest op een klacht en HENK DE HOOG behoudt zich het recht voor om onderzoekskosten door te berekenen.
 • Bij het opsturen van het product dient het RMA-nummer duidelijk op de omverpakking vermeld te zijn.
 • Indien uw RMA aanvraag wordt gehonoreerd zal HENK DE HOOG te allen tijde een creditnota opmaken. HENK DE HOOG zal NOOIT het geretourneerde product omruilen; u krijgt dus NIET automatisch een nieuw product toegestuurd. Voor een nieuw product dient u zelf een nieuwe bestelling in te voeren.

RMA Voorwaarden

Deze RMA Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten tussen HENK DE HOOG als verkoper en haar afnemer als koper (de "afnemer") met betrekking tot door HENK DE HOOG te leveren producten. Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van HENK DE HOOG. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt de afnemer op eerste verzoek kosteloos toegezonden of zijn te verkrijgen via www.HENK DE HOOG.com. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden zullen laatstgenoemde prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA Voorwaarden onverlet.

 

 • Deze RMA Voorwaarden omvatten een RMA procedureregeling voor: defecte producten (I), foute bestelling en verkeerde levering (II), manco en schade bij levering (III).
 • Alle in deze RMA Voorwaarden genoemde bedragen zijn ex BTW.
 • Alle tarieven en condities die van toepassing zijn op de RMA voorwaarden van HENK DE HOOG alsmede contactgegevens en formulieren zijn vermeld op de website www.henkdehoog.nl  verder genoemd "HENK DE HOOG" website.

KOSTEN VAN VERZENDING

Let op: De kosten voor verzending naar HENK DE HOOG zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar HENK DE HOOG.

 • RMA regeling bij defecte producten

Algemeen 1.1. Er wordt onderscheiden tussen afhandeling van DOA, garantieafhandeling en buitengarantie afhandeling.

 

DOA (Dead On Arrival) 1.2. DOA afhandeling geldt alleen voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans 5 dagen, behoudens een afwijkende regeling van de fabrikant. In geval van een geaccepteerde DOA heeft de afnemer nooit recht op meer dan creditering van het defecte product. Voor alle DOA regelingen geldt dat DOA’s uitsluitend worden geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele verpakking (onbeschreven en zonder stickers) worden geretourneerd.

 

Garantie 1.3. Een fabrieksgarantie termijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum).Indien bij controle blijkt dat het product geen DOA is of geen defect vertoont, wordt aan de afnemer onderzoekskosten berekend. Defecten veroorzaakt door software of configuratie problemen vallen nimmer onder enige garantie.

 

Procedure 1.4. Voor het retourneren van defecte goederen dient altijd een RMA nummer te worden aangevraagd. De afnemer dient hiervoor het RMA aanvraagformulier volledig ingevuld te versturen naar de HENK DE HOOG RMA afdeling zoals vermeld op de HENK DE HOOG website.

 

1.5. Onvolledig of onduidelijk ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen. Defecte producten kunnen eerst na toekenning door HENK DE HOOG van een RMA nummer worden opgestuurd. Het RMA nummer dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de (transport)verpakking te worden aangebracht. Tevens dient altijd een bewijs van garantie bij het product te worden gevoegd. Defecte producten die zonder garantiebewijs worden opgestuurd, zullen als vallend buiten garantie in behandeling worden genomen. Het niet meesturen van een garantiebewijs kan vertraging van de afhandeling veroorzaken. Aan de garantieafhandeling vermeld op het RMA formulier kunnen geen rechten worden ontleend; het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie worden vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst door HENK DE HOOG van het defecte product. Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de afnemer en moeten altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport. Indien HENK DE HOOG producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen de verpakkingskosten voor het retourtransport in rekening worden gebracht.

 

Om beschadiging, vertraging bij de afhandeling en andere problemen te voorkomen dient afnemer voorafgaand aan retournering van defecte producten tenminste de volgende maatregelen te nemen:

 

de afnemer dient te zorgen voor een deugdelijke transportverpakking

 • voldoende gefrankeerd

1.6. Na autorisatie door HENK DE HOOG conform de bovenstaande bepalingen dienen defecte producten te worden verstuurd naar:

 

HENK DE HOOG Afdeling RMA Theobaldusweg 3 5825 BH Overloon Nederland

II RMA regeling bij foute bestelling of verkeerde levering

 

2.1. Retournering van niet defecte producten door afnemer geschiedt alleen met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

 

2.2. Een RMA aanvraag dient binnen 30 dagen na factuurdatum (via de website) te worden ingediend zoals vermeld op de HENK DE HOOG website. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de afnemer bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd.

 

2.3. Het RMA nummer dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht.

 

2.4. Producten die zonder RMA nummer aan HENK DE HOOG worden teruggestuurd worden geweigerd, evenals ongefrankeerde zendingen. Na ontvangst en controle van de producten in het magazijn volgt binnen 30 dagen administratieve afhandeling en een creditnota. De hoogte van het creditbedrag is afhankelijk van de staat van de producten, zulks uitsluitend ter beoordeling van HENK DE HOOG.

 

2.5. HENK DE HOOG behoudt zich het recht voor om een restocking fee te berekenen.

III. RMA-regeling bij manco en schade bij levering

 

Onverhoopte manco’s of schade bij levering dienen ten alle tijden telefonisch of per mail bij ons gemeld te worden binnen 2 dagen na ontvangst. HENK DE HOOG behoudt zich het recht om het nodige onderzoek te doen alvorens zij akkoord gaan met deze conclusie en zal zelf zorgdragen voor de RMA aanvraag en/of eventuele vervangingsorder (mits anders overeengekomen).